I si la mare de Gandhi tingués raó? Identitat, globalització i convivència

Referència: Torralba, F. (2002). I si la mare Gandhi tingués rao? Identitat, globalització i convivència. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Resum:

Més enllà dels tòpics i de les visions apocalíptiques de l’època present, l’autor descriu la pluralitat (cultural, ètnica, lingüística, religiosa i social) com un camp de possibilitats inèdites en el futur. Amb tot, però, no amaga les dificultats que suposa la coexistència d’identitats diferents i cerca uns criteris mínims per a una sòlida convivència.
En aquest llibre es reflexiona sobre les condicions de la convivència en l’espai públic (el Gran Trencaclosques) i, de la mateixa manera que es critiquen determinades actituds tancades, com ara la intolerància, la xenofòbia o el classisme, es proposen formes d’interacció relacionades amb la convivència i l’hospitalitat. La pau no suposa la negació de les diferències, sinó la seva interrelació harmònica.