Nuevo diccionario de teología

Referència del capítol del llibre: Tamayo, J.J. (2005). Verdad. A Tamayo, J.J. (Ed.), Nuevo diccionario de teología (pp. 939-949). Madrid: Trotta.

Referència del capítol del llibre: Tamayo, J.J. (2005). Filosofia y religión. A Tamayo, J.J. (Ed.), Nuevo diccionario de teología (pp. 376-386). Madrid: Trotta.

Resum:

L’objectiu últim d’aquest «Diccionari» és redignificar a la teologia en el concert dels sabers, del qual ha estat absent durant segles; resignificar els símbols religiosos, els allibera del dogmatisme i retornant la seva polisèmia; historitzar els conceptes teològics, és a dir, posar-los en relació amb la història, alliberant-los del seu idealisme i ideologització, de la seva espiritualització i ahistoricitat, com va fer exemplarment Ignacio Ellacuría a través del seu creatiu mètode de historització dels conceptes filosòfics i teològics. La teologia no es mou en l’horitzó de la raó pura, sinó en el de la raó pràctica, que es reconstrueix a través dels processos històrics i reformula els seus continguts fonamentals en els nous contextos socials, polítics, culturals i filosòfics, dins de la dialèctica tradició – creativitat.