Homenatge a Paul Ricoeur en el centenari del seu naixement

Referència: Palazzi, C. (2013). Homenatge a Paul Ricoeur en el centenari del seu naixement. Revista del Centre d’Estudis Jordi Pujol, 4, 17-26.

Resum:

Paul Ricoeur pot ben ser considerat un dels filòsofs més importants del segle xx. La seva inesquinçable disciplina, el seu compromís intel·lectual amb els problemes reals que l’envoltaven, la capacitat per fer dialogar les diferents disciplines que s’ocupen del saber i, òbviament, la profunditat de les seves especulacions fan del seu pensament hermenèutic una de les contribucions més remarcables de la recent filosofia continental. És per això que, en el centenari del seu naixement, ens hem proposat fer-hi una semblança, tot intentant albirar el sentit últim de la seva obra, sempre tenint en compte els fets més remarcables de la seva biografia.