Hermenéutica como filosofia práctica

Referència: Palazzi, C. (2007). Hermenéutica como filosofia práctica. Konvergencias, 16, p.89-98.

Resum:

No hi ha dubte que des de fa temps vénen horadándose els tradicions morals que sostenen Occident, i per tant, tot allò que constitueix el nostre món moral. Les guerres, les descolonitzacions, els fenòmens migratoris del segle XX, la pèrdua de sobirania nacional, la imparable ascensió del capitalisme al rang de nova religió mundial, el desenvolupament globalitzant de les noves tecnologies de la informació i altres fenòmens actuals estan generant tal confusió i buit normatiu, que sembla com si les antigues formes de poder s’estiguessin radicalitzant en un intent de mantenir allò que ja no els pertany.