Diagnóstico prenatal y discapacidad

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2006). ¿Hacia una sociedad sin discapacitados?. A Gómez, M. i Pérez, J. (Ed.),  Diagnóstico prenatal y discapacidad (pp. 109-127). Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.

Resum:

Aquest vuitè volum de “Dilemes ètics de la deficiència mental” pretén concentrar la reflexió en un dels extrems de la vida, l’inici, i en un dels seus primers dilemes: el diagnòstic prenatal en la seva relació amb la discapacitat.