Hacia una filosofia de los cuidados paliativos

Referència: Torralba, F. (2000). Hacia una filosofía de los cuidados paliativos. Bioètica & Debat, 6(20), p.5-8.

Resum:

Tota praxi necessita una fonamentació. Fonamentar és un exercici teòric la finalitat de donar raó d’una determinada praxi, és a dir, analitzar argumentativament, és a dir, racionalment, la lògica intrínseca que té tota praxi. La tasca de fonamentar, pròpia de la filosofia, consisteix en aprofundir en els fonaments, en els rudiments últims d’un determinat objecte d’anàlisi.