Guia del Reforç Educatiu. Programa CaixaProinfancia

Inventors:

Grup de recerca PSITIC. Universitat Ramon Llull; Civís, M.; Longás, J.; Riera, J.; Úcar, X.; Longás,E.; Puig, C.; Vilar, J.; Cussó, I. i Anguera, A.

Entitat titular: Grup PSITIC

Empreses que l’exploten: Fundació “la Caixa”. Obra Social “la Caixa”

Paral·lelament a l’elaboració del Model de promoció i desenvolupament integral de la infancia en situació de pobresa i vulnerabilitat social, s’ha continuat el treball de reflexió i teorització amb l’edició de nous documents. Es tracta de la publicació de textos o guies de caràcter més operatiu que tenen com a objectiu presentar, definir i sistematitzar les propostes d’acció que es plantegen en el programa. Així, en el curs 2012-13 s’han editat el Model d’Acció Social, eix fonamental sobre el qual gira tota l’acció socioeducativa amb la població destinatària del programa, i les guies dels subprogrames de Reforç Educatiu i d’Atenció Psicoterapèutica.