Guia del Reforç Educatiu

Referència: Botella, L.; Longás, J Riera, J.; Úcar, X.; Longás, E.; Puig, C.; Vilar, J.; Civís, MCussó, I. i Boria, C. (2013). Guia del Reforç Educatiu. Barcelona: Obra Social La Caixa.

 

Resum:

La present publicació està dedicada al reforç educatiu. Parteix de l’experiència de moltes de les entitats en xarxa que col·laboren amb el Programa CaixaProinfància, encara que també es nodreix d’altres múltiples iniciatives i bones pràctiques generades en aquest àmbit en les últimes dues dècades al nostre país. Però en reflectir per escrit i de forma ordenada què es fa i què es pretén amb el reforç educatiu del Programa CaixaProinfància, es fixen els mínims comuns que han de caracteritzar aquest subprograma i aquells estàndards de qualitat que han de permetre realitzar el millor servei possible. Alhora, s’estableix la base des de la qual serà possible seguir aprenent i reinventant l’acció compartida, a fi de millorar l’atenció a la infància vulnerable.