Guia del pràcticum de psicopedagogia

Referència: Estañán, S.; Puig, I.; Miquel, E.; Pagès, A. i Vilar, J.(2004). Guia del pràcticum de psicopedagogia. Barcelona: UOC.

Resum:

Ja fa un quant temps que vau començar la formació en els Estudis de Psicopedagogia de la Universitat Oberta de Catalunya. La vostra trajectòria d’estudiants s’ha anat consolidant. Durant tot aquest temps heu anat adquirint els conceptes bàsics que configuren una perspectiva de treball i d’intervenció en contextos educatius. Alhora, us heu pogut adonar d’algunes de les característiques que té l’abordament específic de la pràctica de la psicopedagogia. Assignatures com ara Models d’orientació i intervenció psicopedagògica, Anàlisi de casos, Diagnòstic en educació, Avaluació de programes, centres i professors, Dificultats d’aprenentatge i intervenció psicopedagògica, Educació especial i Orientació professional, entre d’altres, us han proporcionat un marc general per a entendre des de quina perspectiva i de quina manera treballa el psicopedagog.