Fundamentos históricos de la educación social: una entrevista a Toni Julià

Referència: Vilar, J. i Planella, J. (2011). Fundamentos históricos de la educación social. Una entrevista a Toni Julià. RES Revista de Educación Social , 12.

Resum:

L’entrevista que vam presentar es va realitzar l’any 2002 i va ser publicada en 2003 com a capítol del llibre que coordinem nosaltres mateixos: Planella, J. i Vilar, J. (Coord.) (2003) L’educació social: projectes, perspectives i camins . Barcelona: Pleniluni. En aquell llibre es plantejava un repàs als antecedents històrics previs a l’aparició de la diplomatura d’educació social, així com una revisió dels temes que en aquell moment eren de més vigència, així com alguns interrogants de futur.