Fronteres de la desraó

Referència del capítol del llibre: Seguró, M. (2006). Irracionalitat i postmodernitat: fi de la metafísica?. A VV.AA. (Ed.), Fronteres de la desraó (pp. 87-115). Barcelona: La Busca Edicions.

Resum:

En una societat cada cop més diversa, multicultural i, en canvi, accelerada, la racionalitat és posada a prova contínuament i de moltes maneres. Per això les fronteres entre raó i desraó esdevenen més inestables, canviants i problemàtiques. És un repte apassionant per al pensament replantejar-se en profunditat les Fronteres de la desraó i atendre a les seves moltes importants i perilloses conseqüències per a les nostre vides.