Fonaments per a una educació de futur: viure i conviure en pau

Referència: Boqué, M.C. (2009). Fonaments per a una educació de futur: viure i conviure en pau. Revista Educació i Xarxa, 3, p.31-33.

Resum:

Els nens i les nenes no s’eduquen sols. Si bé aquesta afirmació resulta obvia, fa la impressió que els adults que envolten els menuts perquè en són els pares, familiars, veïns, mestres, monitors o entrenadors sovint se senten desorientats davant la responsabilitat de fer-los hereus dels coneixaments i valors que la humanitat, amb esforç i perseverança, ha acumulat al llarg dels segles. (Cardús, 2000; Meirieu, 2004).