Projectes Educatius de Ciutat. Aprenent de l’experiència

Referència: Civís, M. (2006). Projectes Educatius de Ciutat. Aprenent de l’experiència. Perspectiva escolar, 305, 60-68.