Fe y cibercultura en la sociedad digital

Referència: Torralba, F. (2009). Fe y cibercultura en la sociedad digital. Ars Brevis, 15, p.352-365.

Resum:

L’objectiu d’aquesta reflexió és doble. D’una banda, delimitar alguns trets significatius de l’anomenada cibercultura i, de l’altra, explorar les condicions del diàleg entre la fe i la cibercultura i, més específicament, la inculturació de la fe en la cultura virtual.