Fe i Teologia en la història. Miscel.lània en honor al Dr. Evangelista Vilanova

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (1997). Teologia de l’angoixa. Kierkegaard i Urs Von Balthasar. A Busquets, J. i Martinell, M. (Ed.),  Fe i Teologia en la història. Miscel.lània en honor al Dr. Evangelista Vilanova (pp. 449-456). Barcelona:  Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Resum:

Una de les empreses més apassionants i difícils de l’historiador de la teologia és analitzar la gènesi dels conceptes clau de la seva història i la seva transformació semàntica al llarg dels segles. Els conceptes no són peces estàtiques, sinó, dinàmiques, i això vol dir que amb el pas dels anys experimenten mutacions i fins i tot metamorfosis substancials.