Family Involvement as a Priority Element for an Educational Action Based on Dialogic Learning

Referència: Pañellas, M.; Alguacil, M. i Boqué, M. C. (2010). Family Involvement as a Priority Element for an Educational Action Based on Dialogic Learning. Technology enhaced learnreforming quality of teacheang and educational, 73, p.544.-560.

Resum:

En la nostra societat, hi ha una necessitat d’una reflexió crítica sobre l’educació i les tasques a desenvolupar per cada agent. La família i l’escola són els dos principals opcions de configuració de socialització dels infants i adolescents i, per tant, la seva responsabilitat conjunta en la seva educació és un compromís que s’ha d’establir en un ambient de confiança i harmonia amb la finalitat de tendir cap a un model de comunitat d’aprenentatge basat en dialògica l’aprenentatge. treballa moltes investigacions, com les de Pineault (2001), Martínez i Álvarez (2006) i Garreta (2008), l’esquena que la participació dels pares en la vida escolar té conseqüències beneficioses per a la dinàmica de la família-escola, com com: les relacions de flux lliure entre els pares i professors; actituds mes de col·laboració dels pares en relació amb el centre educatiu; valoració positiva dels professors; major autoestima en nens i adolescents; augment en el rendiment acadèmic; i un major compromís amb el medi ambient. No obstant això, la realitat és encara molt lluny d’aquest model. En aquesta investigació, s’analitza la participació de les famílies en els centres d’educació secundària obligatòria de l’estat, i alguns elements de reflexió i eines de treball es presenten per millorar i promoure la participació de la família.

Data were obtained from a questionnaire, especially designed for this study, which was filled in by 1388 families from the province of Barcelona; and from interviews with 21 chairpersons of parents’ associations.

Both quantitative and qualitative analyses were carried out. Finally, from the combination of results, some conclusions were drawn, which resulted in guidelines to improve family participation in Compulsory Secondary Education schools.