Les famílies i les seves relacions amb l’escola i la societat davant del repte educatiu, avui

Referència: Riera, J. (2011).Les famílies i les seves relacions amb l’escola i la societat davant del repte educatiu, avui. Educació Social. Revista d’intervenció socioeducativa, 49, p.11-24.

La funció i competència educativa de les famílies, com a institució educativa per excel·lència en tant que nucli primari d’afecte, atenció i cura del desenvolupament dels nens, és en l’actualitat una prioritat reflexiva per a tots. Les famílies d’avui, d’estructuració diversa, complexa i heterogènia, ho afronten en el marc de les relacions que estableixen amb el seu entorn social proper i distant, en un context sociodigital de xarxes de relació i comunicació social creixent. El repte és, saber trobar un nou equilibri entre les actituds proteccionistes i autoritàries d’una altra època, i les permissives, liberals i generadores de confiança actuals, sense deixar de mantenir una imatge ferma i coherent davant els fills.