Explorar el sentido de la realidad

Referència: Torralba, F. (2000). Explorar el sentido de la realidad. Barcelona: Edebé.

Resum:

Una de les tasques fonamentals de l’educació consisteix en ajudar l’educand a explorar el sentit de la seva existència i de la realitat que l’envolta. És una tasca que exigeix una feina continuada i ajustada a cada nivell educatiu. Aquest llibre pretén ser una guia pràctica per despertar la pregunta pel sentit en la consciència de l’educand i oferir-li pautes per a la reflexió personal. Per a això, l’obra parteix de diferents situacions en les que aquesta qüestió sorgeix espontàniament en la ment dels alumnes, i en les que des del punt de vista pedagògic es pot donar forma i realitat a la pregunta que, ben sovint, persisteix només de manera latent.