Éxito escolar y corresponsabilidad educativa: evaluación del programa de acompañamiento al éxito educativo de la Fundación Catalunya-La Pedrera

Referència: Longás, J.; Longás, E.; Hernández, T. i Vinagre, E. (2015). Éxito escolar y corresponsabilidad educativa: evaluación del programa de acompañamiento al éxito educativo de la Fundación Catalunya-La Pedrera. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 60, 11-27.

Resum:

L’article presenta l’avaluació d’impacte d’un programa d’acompanyament educatiu implementat a Catalunya en el qual han participat 495 infants i adolescents de 13 municipis. Els resultats presenten, mitjançant una anàlisi estadística descriptiva, la percepció d’impacte dels grups d’interès, les valoracions dels objectius assolits i els rendiments acadèmics. La valoració és positiva, obtenint-se rendiments superiors a les mitjanes de fracàs escolar dels estudis d’abast nacional emprats com a referència. La investigació posa en valor l’interès dels programes d’acompanyament a l’escolaritat sempre que compleixin requisits de qualitat intrínseca i treball en territori, en un tipus de programes que, atesa la realitat educativa del país, poden ser emergents per a l’educació social.