Evaluación diferida de la formación del profesorado en convivencia y mediación

Referència: Boqué, M.C. i García, L. (2010). Evaluación diferida de la formación del profesorado en convivencia y mediación. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formacion del Profesorado, 13(3), p.87-94.

Resum:

En aquest estudi es presenten els resultats de l’avaluació diferida d’un curs de formació en convivència i mediació adreçat a docents de diferents centres i etapes educatives. La valoració de la formació permanent sol limitar-se a un qüestionari de satisfacció emplenat al terme del curs, resultant impossible constatar la transferència de coneixements. Aquí, en canvi, es realitza un seguiment a posteriori mitjançant l’anàlisi de tres dimensions àmbit personal, d’aula i de centre, s’identifiquen factors influents en la implementació de pràctiques de convivència i es detecten futures necessitats formatives.