Descarrega el PDF

Referència: Seguró, M. (2020). Europa, una cifra ètico-política (Karl Jaspers), Anuari de la Societat Catalana de filosofía XXX-XXXI, 2019-2020, 325-332. ISSN: 2013-9543 (online); 1130-4383 (printed).  doi: 10.2436/20.3001.01.122.