Ética de la comunicación y de la información

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2002). Virtudes del comunicador audiovisual. A  Agejas, J.A. i Serrano, F. J. (Ed.),   Ética de la comunicación y de la información (pp. 295-306). Madrid: Ariel.

Resum:

La societat de la informació col·loca l’ofici i la feina del periodista al primer lloc de la rellevància pública. Avui la responsabilitat social en l’exercici de la professió exigeix ​​del periodista una formació professional i un sentit ètic excel·lents.