Ética aplicada, entre la recreación moral y la tradición

Referència: Palazzi, C. i Roman, B. (2005). Ética aplicada, entre la recreación moral y la tradición. Ars Brevis, 11, p.165-179.

Resum:

El present article és una aposta per una ètica aplicada, per un tipus de plantejament ètic que proporciona arguments en contra del relativisme moral de l’època i en favor d’una constant regeneració dels productes morals, sense oblidar que la recreació moral es porta a terme sobre els pressupostos de la tradició. L’ètica aplicada permet coordinar el pluralisme moral en condicions de convivència pacífica i proposar solucions consensuades als problemes comuns.