Escoltar el rostre de l’altre: reflexió sobre l’educació en valors ètics

Referència: Alguacil, M. (2005). Escoltar el rostre de l’altre: reflexió sobre l’educació en valors ètics. Revista Catalana Pedagogia, 3, p.93-102.

Resum:

A la primera part de l’article, els autors expliquen la seva concepció de l’ètica entesa com una relació de deferència vers l’altre. Des d’aquesta perspectiva, l’ètica és constitutiva de l’acte educatiu. És a dir, l’ètica no és l’objectiu final de l’educació, sinó la seva condició de possibilitat. A la segona part, els autors suggereixen situacions de com els valors ètics poden ser mostrats i viscuts en el dia a dia de l’escola. També apunten que en educació ètica no hi ha receptes, i per aquesta raó el mestre mai no pot ser ni un tècnic ni un expert, sinó un testimoni.