Escuela y acogida

Referència: Alguacil, M. i Vicente, A. (2008). Escuela y acogida. Aula de Innovación Educativa, 172, p.13-15.

Resum:

Abans de debatre quines competències han de desenvolupar els nostres alumnes, fins i tot abans de concretar la metodologia didàctica o l’avaluació més adequades, la primera tasca del centre escolar és donar la benvinguda als seus alumnes, acollir-los. Aquesta integració es basa més en el testimoni i l’actitud del professor que en l’elaboració d’uns pulcres plans d’acollida.