Escuela Espacio de Paz. Experiencias desde Andalucía

Referència del capítol del llibre:  Boqué, M.C.; Alguacil, M Pañellas, M.; García, L. i Rosich, C. (2013). Medir la paz. Indicadores de construcción de la cultura de paz a través de la educación. A Martinez, C. i Sánchez, S. (Ed.), Escuela Espacio de Paz. Experiencias desde Andalucía (pp. 191-234). Granada: Universidad de Granada.

Resum:

Suposa una profunda reflexió sobre les experiències acadèmica, educativa i social desenvolupades a Andalusia amb l’educació i la institució escolar com a espai de pau a través del “Pla Andalús d’Educació per a la Cultura de Pau i Noviolència”. Es tracta d’una experiència que enfonsa les seves arrels en la millor tradició intel·lectual del nostre país, la que posa l’accent en l’educació, en els valors i virtuts cíviques, com a ferment d’una ciutadania culta, activa, lliure i responsable, revitalitzada i actualitzada amb les més avançades propostes de pensadors contemporanis i institucions internacionals com Nacions Unides.