Escuela, educación y territorio. La organización en red local como estructura innovadora de atención a las necesidades socioeducativas de una comunidad

Referència: Longás, J.; Civís, M.; Riera, J; Fontanet, ALongás, E. i Andrés, T. (2008). Escuela, educación y territorio. La organización en red local como estructura innovadora de atención a las necesidades socioeducativas de la comunidad. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, 15, p.137-151.

Resum:

En l’actualitat emergeixen diverses experiències que tenen el territori com a referent de l’acció socioeducativa, buscant sortida a “crisi” de l’escola. En aquest context, les experiències de treball en xarxes locals apunten cap a un nou paradigma de la intervenció pedagògica de gran interès pels seus valors d’horitzontalitat, transversalitat, territorialitat i corresponsabilitat, capaços d’obrir l’escola al seu entorn i d’aportar un notable capital social al municipi. L’article presenta el marc teòric que les sustenta i compara diverses experiències de l’àmbit català, inferint les premisses d’una praxi possible i coherent per abordar els reptes socioeducatius d’una comunitat i afavorir el seu desenvolupament comunitari.