Escola de Segona Oportunitat – Fund. Llindar

Equip investigador:
Entitat finançadora: Fundació Llindar

La Fundació Llindar és una entitat que impulsa actuacions educatives i professionalitzadores a través d’un model d’Escola de Segona Oportunitat que aposta per perllongar els recorreguts formatius, fent-los integrals i personalitzats, alternant la formació i el treball de qualitat i qualificat.

La tasca encomenada al Grup PSITIC consta dels següents objectius:

  • Analitzar i interpretar la visió i missió del Llindar, des del recorregut històric, documental i testimonial, actualitzada al present de l’educació en el context socio-econòmic-cultural on s’insereix el projecte 12 anys després del seu naixement.
  • Analitzar, sistematitzar i categoritzar l’evolució dels seus principis psicopedagògics-socials fundacionals, a partir dels quals sustenta la seva activitat i aportació actual de caràcter socioeducativa.
  • Analitzar la prospectiva d’evolució del projecte des d’una perspectiva de sostenibilitat del seu discurs pedagògic-sociocultural i en xarxa de coresponsabilitats amb l’entorn proper i global de l’educació en el nostre país.