Entre la fe i la cultura. Memòria i pensament de M. Rosa Farré i Escofet

Referència: Torralba, F. (2003). Entre la fe i la cultura. Memòria i pensament de Maria Rosa Farré i Escofet. Barcelona: Pagès Editors.

Resum:

La persona rememorada en aquest llibre, la senyora Maria Rosa Farré i Escofet (Barcelona, 1916-2001) ha jugat un paper transcendental en el camp de l’educació i de la difusió cultural en el nostre país. La seva obra fonamental, el CICF (Centre d’Influència Catòlica Femenina), creat el mes d’octubre de 1950, va ser el punt de partença d’una sèrie d’institucions que, amb el temps, han donat molts fruits tant en el camp estrictament educatiu com en l’artístic. Tot i ser molt coneguda en determinats ambients educatius, culturals i eclesials barcelonins, el seu pensament genuí, que està expressat en els seus diaris inèdits, és desconegut per a molts. A través d’aquest llibre, tractem de presentar la seva filosofia de fons, així com una semblança de la seva persona a partir de molts testimonis que la van conèixer i que van col·laborar estretament en els seus projectes.