Enseñar y evaluar competencias básicas desde el área de tecnología

Referència: Prats, M.A. (2011). Enseñar y evaluar competencias básicas desde el área de tecnología. Aula de Innovación Educativa, 206, p.11-15.

Resum:

El binomi educació i noves tecnologies és sempre controvertit. Més enllà de la simple incorporació tecnològica a les escoles, no exempta de problemàtiques diverses, el debat en profunditat es troba essencialment en buscar una autèntica renovació metodològica i una transformació educativa que permeti estar a l’altura de les circumstàncies de la societat actual. Així mateix, el nou marc competencial exigeix canvis profunds en els processos d’ensenyament-aprenentatge en què l’alumnat esdevingui el veritable protagonista. La tecnologia, en general, i les noves tecnologies de la informació i la comunicació, en particular, com defensarem més endavant, són un gran mitjà i un gran pretext per a aconseguir-ho. El present article analitza la situació actual de l’àrea de tecnologia (digital) i el seu repte en l’ensenyament i avaluació de les competències bàsiques.