Equip investigador

Dr. Francesc Torralba; Dr. Miquel Seguró i Dr. Cristian Palazzi

Entitat finançadora: Fundació F.C. Barcelona

L’estudi té per objectiu calibrar la intensitat i el compromís pedagògic i axiològic en la formació esportiva dels futurs professionals de les seccions esportives del FC Barcelona. Les fases del projecte han comportat un estudi qualitatiu de la realitat axiològica a partir de la percepció dels diferents actors: residents, formadors, entrenadors, pedagogs, cuiners, etc. A partir de les dades obtingudes, la següents fases impliquen un doble camí: per un cantó actualitzar el codi de bones pràctiques del Centre de Formació Oriol Tort; i per un altra, vetllar perquè la seva implantació sigui el més ample, natural i assumida possible.