Els professionals davant els reptes de la complexitat

Referència: Vilar, J. (2010). Els professionals davant dels reptes de la complexitat. Educació social. Revista d’intervenció sòcioeducativa, 46, p.6-7.

Resum:

Els nous escenaris de complexitat en què es troben els professionals de l’educació social requereixen cada cop més urgentment uns canvis substancials en la forma d’entendre la manera d’exercir el seu rol professional. La reflexió sobre la identitat i les funcions de l’educador/a s’ha mantingut activa tots aquests anys, amb la voluntat de clarificar quin espai ha d’ocupar en el conjunt de les professions socials.