Els marges de la moral. Una mirada ètica a l’educació

Referència del capítol del llibre:  Alguacil, M. i Canelles, J. (2010). Responsabilitat i llibertat. A Mèlich, J.C. i Boixador, A. (Ed.), Els marges de la moral. Una mirada ètica a l’educació (pp. 62-80). Barcelona: Graó.

Resum:

La moral és pública i cultural. No hi ha moral privada. Qualsevol cultura, en un moment determinat de la seva història, té uns «marcs normatius», això és, una sèrie de principis, lleis, costums, hàbits, valors. que organitzen els comportaments dels seus ciutadans en les seves vides quotidianes. L’educació, en aquest cas, té la funció de transmetre la moral a les noves generacions. Tanmateix, els autors d’aquest llibre creuen que l’ètica no és la moral. A diferència d’aquesta, l’ètica és la resposta a la demanda del rostre de l’altre, una resposta que se situa en els marges de la moral, en els límits del bé i del mal.