Elaboració de projectes socials: Disseny i avaluació de les accions socioeducatives

Referència:  Riberas, G.; Vilar, J. i Mora, P. (2013). Elaboració de projectes socials. Disseny i avaluació de les accions socioeducatives. Barcelona: Claret.

Resum:

El disseny de les accions socioeducatives és una temàtica complexa perquè representa la confluència de diferents disciplines (pedagògiques, psicològiques, sociològiques…) en el moment que es planteja desenvolupar accions de caràcter transformador. Es tracta d’un conjunt d’eines que han de servir per a donar ordre a les accions que es produeixen en un terreny sovint desordenat, complex, on conflueixen múltiples variables i problemàtiques. La voluntat que orienta aquest treball és la de donar pautes i criteris clars sobre com traduir les idees en accions avaluables, de manera que permetin veure l’impacte real que produeixen en una situació que s’ha volgut transformar. Cal tenir rigor, però a la vegada no s’ha de creure en la rigidesa. Al contrari, es tracta d’equilibrar l’anticipació que possibilita el disseny i la flexibilitat per adaptar-se amb creativitat a les condicions contextuals. El llibre s’organitza en dos grans blocs: en el primer es presenten els fonaments teòrics sobre l’elaboració de projectes socials. En el segon, es revisen de forma detallada les diferents fases i tasques del procés planificador.