Students’ perceptions of their internships in schools contrasted with university professors’views

Referència: Alguacil M.; Boqué, M.C. i Pañellas, M. (2013). Students’ perceptions of their internships in schools contrasted with university professors’views. Journal of International Scientific Publications: Educactional Alternatives, 11(1), p.393-408.

Resum:

Les pràctiques dels estudiants en les escoles tenen especial importància en el programa universitari de Formació del Professorat. Les escoles són l’escenari ideal en el qual els estudiants poden vincular els coneixements teòrics a l’experiència directa, donant-los el contacte necessari amb un entorn professional real. En aquest sentit, el paper de mestre de l’escola és fonamental en el seguiment i donar orientació als estudiants, juntament amb una acció coordinada amb la universitat. Per tant, en aquest document, és convenient analitzar la percepció dels estudiants de llicenciatura en Educació Infantil i Primària a la Universitat Ramon Llull de Barcelona, pel que fa a les pràctiques de tutoria a les escoles, i després ho comparem amb l’opinió dels professors universitaris. Per a aquest propòsit s’han desenvolupat dos qüestionaris ad hoc. Les percepcions dels estudiants i professors es complementen entre si i podrien servir per donar llum sobre el procés d’avaluació del pla d’estudis per tal d’ajudar a millorar les pràctiques d’estudiants.