El ser como mediación. Ontología, estética y analogía en la interpretación del ‘esse’ tomasiano de H. U. Von Baltasar

Referència: Seguró, M. (2015). El ser como mediación. Ontología, estética y analogía en la interpretación del ‘esse’ tomasiano de H. U. von Balthasar. Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, 32(1), p.183-205

Resum:

El present article exposa els fonaments de la interpretació que de l’esse tomasiano porta a terme Hans Urs von Balthasar. En ella ofereix von Balthasar, a partir d’una interpretació en la línia de Siewerth, i com a tal innovadora per a la història de la crítica, les directrius fonamentals del seu propi pensament filosóficoteológico, l’eix el constitueix la diferència entre esse i Déu com a model per una hermenèutica no monista de la realitat. Amb tot, la proposta no està exempta d’algunes dificultats i arbitrarietats que, des d’una perspectiva crítica i aconfessional (per la que aquí s’opta), convé ineludiblement subratllar.