El resurgir de la profesión pedagógica

Referència: Riera, J. (2002). El resurgir de la profesión pedagógica. Aula de Innovación Educativa, 15, p.5.

Resum:

Durant la dècada de 1980 no van ser pocs els autors que li van diagnosticar a la pedagogia una autèntica crisi d’identitat. L’àmbit del dubte arribava dos extrems: d’una banda, la caracterització científica de la pedagogia, pel que fa a activitat científica i intel·lectual, i de l’altra, a la configuració social del rol professional del pedagog. Sens dubte, totes dues facetes no són independents; més aviat tot el contrari, i qualsevol estudi prospectiu al voltant d’aquesta disciplina i professió resultava de mal pronòstic.