El model de justícia rawlsià i la seva aplicabilitat a l’ètica empresarial

Referència: Seguró, M. (2012). El model de justícia rawlsià i la seva aplicabilitat a l’ètica empresarial. Diàlegs: Revista d’Estudis Polítics i Socials, 51(1), P.11-57.

Resum:

Si hom vol parlar d’humanisme, està condemnat a discórrer sobre un concepte plural. Efectivament, encara que, en general, es pugui afirmar que aquest concepte fa referència a la condició humana com a tal, la història ha conegut nombrosos «humanismes».