El ‘Jo i Tu’ de Martin Buber com a contrapartida

Referència: Seguró, M. (2007). El ‘Jo i Tu’ de Martin Buber com a contrapartida. Ars Brevis, 13, p.276-296.

Resum:

Aquest treball s’acosta a una de les figures més rellevants del personalisme (Martin Buber) a través de la seva obra cabdal: ‘Jo i Tu’. Així, en primer lloc, s’exposa sintèticament l’esquema conceptual de l’obra, des del qual s’esbossa, en segon terme, una hermenèutica crítica que ressalta tant els punts confusos i conflctius de l’obra com les seves contribucions fonamentals. El motiu pel qual Buber és un autor rellevant encara avui és per la contrapartida i l’estímul que el seu pensament suposa per a una filosofia occidental que, massa acostumada a treballar amb una conceptologia excessivament formal i allunyada de la realitat humana, ha arribat als extrems de l’autodestrucció.