El ‘ethos’ de la ciencia y el estatuto de la bioética

Referència: Seguró, M. (2015). El ‘ethos’ de la ciencia y el estatuto de la bioética. Acta Bioethica, 21(2), p.217-225.

Resum:

El naixement de la bioètica no és pecat en si Explica la Crítica al concepte de “Ciència” (Sobre Tot el positivista) Que Va tenir Lloc Durant Els Anys Anteriors una eclosió do. En this article ens fem ressò de dues de Les seves Formulacions continentals Més rellevants (K. Jaspers, Heidegger M.) per, A partir de la comprensió del seu SENTIT, Concloure Que la bioètica this Crida 1 Ocupar L’Espai Que esmentada Crítica s’obre. Així, una consideration d’una raó Més plural i compromesa amb els profunds Motius Antropològics i existencials Que animen les preguntes del saber, també el Científic, s’alça gairebé Com un imperatiu per al seu futur.