El Dr. Miquel Àngel Prats participa a l’especial informatiu de TV3 “L’escola contagiada: com serà el retorn a les aules?”

Programa/Cadena: Especial informatiu de TV3 “L’escola contagiada: com serà el retorn a les aules?”

Membre PSITIC convidat: Dr. Miquel Àngel Prats

Data: 17 de juny de 2020