Equip investigador

Dr. Francesc Torralba, Dra. Mar Rosàs (Grup PSITIC); Dr. Guillem Turró, Sra. Glòria Cagijal

Entitat finançadora: Àrea de Qualitat i Vida de l’Ajuntament de Barcelona

El projecte pretén analitzar si la pràctica esportiva que persones amb diversitat funcional realitzen en Centres Municipals d’Esport contribueix a la seva integració i reforça una sèrie de valors tant entre ells com entre les persones amb qui, en fer-ho, interactuen; i per tant, millora el seu capital social.