El benestar a l’aula. Eines per a l’acció tutorial (2). Prevenció de conductes negatives i construcció de la cultura de la pau

Referència:  Boqué, M.C.; Codó, M. i Escoll, M. (2008). El benestar a l’aula. Eines per a l’acció tutorial (2). Prevenció de conductes negatives i construcció de la cultura de la pau. Barcelona: Prevenció Risc Escolar S.L.

Resum:

La construcció d’un clima de convivència positiu a l’aula, més enllà de contribuir al benestar d’alumnes i docents, assenta les bases per a una cultura de pau al món. En el dia a dia de l’aula es creen vincles d’amistat, respecte i cordialitat que fan que la labor educativa es desenvolupi de manera eficient, segura i saludable. En aquest document es proposen diferents possibilitats d’acció en vista a la prevenció de conductes negatives, per crear un espai comú que sigui, alhora, acollidor i protector. També es fa referència a la cultura de pau com a marc integrador de la gestió positiva dels conflictes i l’educació per a la convivència.