El benestar a l’aula. Eines per a l’acció tutorial (1). Educació per a la convivència

Referència:  Boqué, M.C.; Codó, M. i Escoll, M. (2008). El benestar a l’aula. Eines per a l’acció tutorial (1). Educació per a la convivència. Barcelona: Prevenció Risc Escolar S.L. 

Resum:

En l’àmbit de la convivència sovint s’espera a intervenir quan ja és tard, quan les relacions entre els alumnes o amb els adults estan corrompudes per la incomprensió i la manca de respecte. En aquest dossier se suggereixen recursos i estratègies per aconseguir sentir-se bé a l’aula, en el benentès que només quan tothom hi està bé es pot parlar d’un clima relacional positiu.