Educar sense uniformar

Referència: Boqué, M.C. (2011). Educar sense uniformar. Guix. Elements d’Acció Educativa, 375, p.9-9.

Resum:

Les solucions simples per a problemes complexos no han funcionat mai. Em sembla, doncs, una veritable pèrdua de temps que, precisament ara, els consells escolars dels centres públics de Catalunya hagin de fer la feina de debatre sobre l’ús o no de l’uniforme, perquè hi ha unes altres qüestions educatives més importants de les quals ens hauríem de preocupar.