Educar en un món vulnerable

Referència del capítol del llibre: Torralba, F. (2006). Familia i escola: la corresponsabilitat educativa. A Torralba, F.; López, A. i Moreau, P. (Ed.), Educar en un món vulnerable (pp. 15-41). Lleida: Pagès Editors.

Resum:

L’àmbit educatiu, és alhora un món viu i problemàtic. Els educadors experimentem, sovint, impotència i perplexitat. No sabem com transmetre el que creiem i, de vegades, ens sentim incapaços de fer front a determinades influències que afecten negativament els nostres destinataris. Amb tot, els autors d’aquest assaig penen que l’educació és l’únic que pot garantir un futur millor, més noble i més humà. Els seu objectiu consisteix a analitzar alguns problemes associats a l’educació. Aquest llibre ha estat escrit amb la voluntat de contribuir a una millora de la qualitat educativa en el nostre món.