Educando a nativos digitales

Informació:

Programa/ Cadena: TV-Internet Lidera tu futuro per la CMNtv
Membre PSITIC convidat: Dr. Miquel Àngel Prats
Data: 27 novembre 2014