Educación y retraso mental crónica de un proceso

Referència del capítol del llibre:  Palau, R. I Fontanet, A. (2005). El retraso mental: cambio de mirada. A Giné, C. (Ed.), Educación y retraso mental crónica de un proceso (pp. 15-36). Barcelona: Edebé.

Resum:

L’equip del grup de recerca “Discapacitat i qualitat de vida: aspectes educatius”, de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, centre integrat a la Universitat Ramon Llull, ha dut a terme la investigació que es plasma en aquest llibre.
Aquest text ajuda a conèixer i entendre les transformacions que hi ha hagut en l’atenció educativa que han rebut les persones amb retard mental a Catalunya. L’objectiu últim d’aquesta investigació és intentar contribuir a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones, de comprendre millor la seva realitat social i educativa. Per això, l’equip d’investigació va parlar amb persones vinculades a tot aquest procés, tant professionals de l’àmbit educatiu com de l’àmbit de les associacions, així com familiars i persones amb retard mental. L’atenció educativa és l’eix de tot aquest treball i per poder apropar-se a aquest objectiu van comptar amb les opinions de persones que treballen des de diversos àmbits, els sanitaris, l’administració, el moviment associatiu o el familiar.