Educación y nuevas sociedades. La formación inicial del profesorado de Infantil y Primaria

Referència del capítol del llibre:  Pañellas, MBoqué, M. C. i Alguacil, M. (2012). Propuesta para diseñar y evaluar un módulo que integre el trabajo final de grado y el practicum en los grados en educación infantil y en educación primaria. A Torra, J.C (Ed.), Educación y nuevas sociedades. La formación inicial del profesorado de Infantil y Primaria (pp. 383-396). Madrid: Universidad Pontificia de Comillas.

Resum:

Aquest llibre tracta de precisar els paràmetres en què hauria de moure una formació inicial del professorat d’Educació Infantil i Primària que donés resposta adequada als reptes que ens plantegen les actuals societats en què creixen nens i joves, futurs ciutadans. En què consisteixen l’educació i l’ensenyament? Quines són les eines cognitives, emocionals i tècniques amb les que han d’acabar el seu període de formació inicial dels futurs mestres? Quin tipus d’informació han d’oferir, quins continguts han d’ensenyar i quina és la funció que han de exerceix en la determinació de les seves habilitats professionals? Com configurar concepcions educatives que apuntin inexcusablement al bé personal dels seus futurs alumnes i al seu desenvolupament complet com a persones a tots els nivells? En quina mesura cal aconseguir que els futurs mestres es percebin com a agents de la millora social i que no perdin de vista l’horitzó de la perfectibilitat humana?.