Referència: Longás, J. i Cussó, I. (2018). Educació i pobresa infantil: raons per a l’exigibilitat d’un dret fonamental. Educació social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 68, 44-62

Resum:

En aquest article reflexionem al voltant del dret a l’educació. Als països rics un de cada cinc joves no assoleix les competències bàsiques. En el cas d’Espanya, es fan paleses importants desigualtats educatives vinculades a l’origen socioeconòmic dels estudiants. A partir de la recopilació de dades d’informes nacionals i internacionals, així com de recerca qualitativa pròpia, identifiquem els factors inhibidors de l’èxit educatiu en contextos de pobresa. Concloem que hem d’avançar cap a un model d’equitat educativa a partir d’abordar el fracàs escolar en contextos de pobresa infantil des d’una perspectiva integral i sistèmica, amb la promoció d’accions universalistes i preventives des de la comunitat amb la col·laboració dels diferents agents socioeducatius.